HomeNewsNewsletter | Afik & Co. Attorneys And Notary n234
05 Jul 12:00 am

Newsletter | Afik & Co. Attorneys And Notary n234

 הגיליון המקצועי הדו שבועי של אפיק ושות', עורכי דין ונוטריון

The Bi-Weekly Professional Magazine of Afik & Co, Attorneys and Notary

החשמונאים 103, ת.ד. 20144 תל אביב- יפו 6120101, טלפון 03-609.3.609 פקס 03-609.5.609

103 Hahashmonaim St., POB 20144, Tel Aviv 6120101, Israel,  Telephone: +972-3-609.3.609

 

תוכן עניינים

 

Afik & Co. celebrates 25 years of Israel-India diplomatic relations and the historic visit in Israel of Indian prime minister, Mr. Narendra Damodardas Modi

אפיק ושות' חוגגת 25 שנה של יחסים דיפלומטיים בין הודו וישראל ואת ביקורו ההיסטורי בישראל של ראש ממשלת הודו, מר רֶנְדְרַה דַמוֹדַרדַס מוֹדי 

1.     מאמר: ‏הרמת מסך מדומה בתאגיד ‏ ‏ ‏‏

Article: Virtual piercing of corporate veil ‎ ‎ ‎

מאמר בנושא ניצול לרעה של עקרון האישיות המשפטית הנפרדת והרמת מסך‏, מאת עו"ד שירה זקן-פורת ממשרד אפיק ושות'

An article on abuse of the principle of separate legal entity and piercing of corporate veil‎, by Shira Zaken-Porat‎, Adv. of Afik & Co.

2.    משרדנו בתקשורת: פרסום כתבות אודות פעילות משרדנו

Our office in the Media: Newspaper publications regarding Afik & Co. activity

 

3.    עדכוני תאגידים, הגבלים עסקיים וניירות ערך

Corporate, Antitrust and Securities Law Update

 

א. באיזון משאבים בעת גירושין הערכת שווי אופציות עובדים תיעשה רק במועד מימושן

משפחה ראשל"צ: אופציות לעובדים בלתי סחירות שטרם מומשו יוערכו רק במועד מימושן לצורך ‏איזון משאבים בין בני זוג

For a divorce asset balancing purposes valuation of employee stock options will ‎take place only upon ‎their exercise

 

ב. חברה המגישה תביעה תחויב בהפקדת ערובה להוצאות אלא אם הוכיחה איתנות פיננסית

מחוזי ת"א: ברירת המחדל היא שחברה המגישה תביעה תחויב בהפקדת ערובה להוצאות הנתבע;  על החברה להראות שהיא תוכל לשלם את ההוצאות אם תפסיד בתיק

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎A claimant company will need to deposit security for costs unless it proves financial robustness

4.    עדכוני משפט מסחרי, קנין רוחני ודיני עבודה

Commercial, Intellectual Property and Labor Law Updates

 

א. חובות הגילוי המיוחדות במכירת רכב משומש חלות גם בעסקאות ליסינג

תביעות קטנות י-ם: אין מקום להבחנה מלאכותית בין עסקת ליסינג ועסקת מכר ולכן חובות הגילוי המיוחדות חלות גם בליסינג של רכבים

Special disclosure obligations applicable to sale of cars apply also to leasing ‎transactions

 

ב. פיטורים ללא הודעה מוקדמת וללא מכתב פיטורים יובילו לתשלום מלוא הזכויות לעובד

עבודה נצרת: במקום בו המעסיקה הביאה לסיום היחסים היה עליה ליתן הודעה ‏מוקדמת וכן מכתב פיטורים ומשלא עשתה כן ישולמו לעובדת מלוא זכויותיה ‏

‎‎‎‎‎‎‎‎Dismissal without prior notice and without a dismissal letter will lead to full payment ‎of employee’s ‎rights

 

ג. אין תוקף לתקנון תנאים כלליים אשר לא גולה לצד השני בעת הכניסה להסכם

תביעות קטנות ת"א: אי-עמידה בתנאי הסכם מתוך הסתמכות בדיעבד על תנאים כלליים נוספים אשר הוסתרו ‏מהצד השני בעת כריתת ההסכם מהווה הפרה של ההסכם

‎‎‎‎‎‎‎‎There is no validity to a general set of terms that were not disclosed to the other party ‎upon entering ‎an agreement

5.    עדכוני מקרקעין

Real Estate Updates

לא ניתן לבטל רשות במקרקעין אם מקבל הרשות שינה מצבו לרעה בשל מתן הרשות

מחוזי נצרת: לא ניתן לחזור מרשות שניתנה לאחר לעשות שימוש במקרקעין, אם ‏המורשה הסתמך על הרשות ‏שניתנה לו בתום לב, ‏‏ושינה את מצבו לרעה;  לבית המשפט שיקול דעת רחב לקבוע מהו היקפה הסביר של הרשות

Grant of license to use land will be irrevocable if the licensee changed its status to the detriment ‎based on such license

 

Please click here to access the full document

 

 

 

 

 

About Us

Since 1985

  • The Euro-American Lawyers Group (EALG) is an association of law firms founded in 1985. The members of EALG believe that they can best serve their clients' interests overseas by co-operating with like-minded firms who have local knowledge of and immediate access to the legal system operating in their own jurisdictions. EALG's philosophy is that local representation is vital in today's…

Latest News & Posts

Stay up to date

Connect

Social Networks

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and manage them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Website